Flyttgodsbil

Dags att flytta hem?

Då hoppas jag att Du redan sedan länge har koll på importreglerna avseende flyttgods. Vi hjälper dig gärna att få hem,anpassa och ta din bil genom registreringsbesiktningen, eller vilken som helst av dessa delar du behöver hjälp med. I de flesta fall kan vi lämna ett fast pris och behöver då veta fabrikat, årsmodell samt modell. En grundförutsättning vid samtliga importsätt är dock att fordonet är helt i originalutförande.

Tidsaspekter

Det finns två avgörande tidsaspekter i samband med flyttgodsimport. Den ena avser tullfriheten i samband med import ( sex månader ). Den andra avser flyttgodsundantag i samband med registreringsbesiktning ( tolv månader ).

Besiktningshjälp

Oavsett om du klarar tull och skattefriheten ( se bif. Länk från Tullverket ), vilken är att du ska ha ägt och brukat bilen i ett land utanför EU i minst sex månader, eller har ägt och brukat bilen i minst tolv månader, och beviljats flyttgodsundantag i samband med registreringsbesiktning, måste bilen anpassas för att godkännas i samband med registreringsbesiktningen.

Regler

På en bil som ägts och brukats i ett land utanför EU mellan sex och tolv månader gäller samma regler som vid import för eget bruk. Dvs. samtliga belysningsanordningar måste uppfylla kravet avseende färg och märkning. Intyg om att bilen uppfyller bullerkraven ( personbil ibruktagen efter 1/10-1996 )

Om bilen är försedd med xenon strålkastare, måste dessa vara automatiskt höjdjusterande, samt förses med E-godkänd strålkastarspolning.

En bil som ägts och brukats i ett land utanför EU i mer än tolv månader, är i Transportstyrelsens bemärkning en flyttgodsbil. En flyttgodsbil får automatiskt dispens från nästan samtliga krav, förutom bl.a färgkrav på främre parkeringsljus, samt att hastighetsmätaren måste ha en km skala.

 

Mer information om vad som gäller:

Vad som gäller vid förtullning

Krav vid registreringsbesiktning för fordon importerade för eget bruk
och fordon som utgör flyttsak eller som har
förvärvats från utlandet genom arv eller testamente

Blankett för ansökan om flyttgodsundantag

Ansökan om ursprungskontroll

Om du har några frågor eller vill boka en tid för anpassning av din flyttgodsbil ring oss på +46 (0) 8-759 04 40 eller maila 

info@beckab.se

.