Finansiering

Välj din finansieringsform

Leasing

Ditt företag har möjlighet att leasa bilen genom våra finansieringspartners. Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilinnehav. Dels för att momsen på leasingavgiften är till 50% avdragsgill. Dels för att leasing är en finansieringsform som löser företagets investeringsbehov utan att binda företagets kapital. Med leasing kan du dessutom lämna eventuellt befintligt kreditutrymme hos din bank outnyttjat, och kan använda det då det verkligen behövs. Leasing är en mycket flexibel finansieringsform.

Avbetalning

En fördel med avbetalning kontra leasing är att du när som helst under kredittiden kan välja att betala in/amortera ett större belopp eller kanske betala av hela skulden med ett engångsbelopp utan att finansbolaget ställer krav på ränteskillnadsersättning.

Partners

Vi samarbetar i första hand med DNB, men även med de flesta andra finansbolag.