Bilförmån

Beräkna ditt bilförmånsvärde

Det gör du på skatteverkets bilförmånsberäkning.

Observera att denna beräkning inte tar hänsyn till den ytterligare nedsättning som arbetsgivaren i vissa fall ska göra om:

– förmånshavaren bara haft bilförmånen under del av år.

– förmånshavaren har lämnat ersättning till arbetsgivaren för förmånen.

Beräkningen tar heller inte hänsyn till den justering av bilförmånsvärdet som Skatteverket beslutar om efter ansökan från arbetsgivare. Blankett för ansökan om justering av bilförmån (SKV 4893). Läs mer nedan under “Nedsättning av förmånsvärdet” respektive “Justering av förmånsvärdet”.

Läs mer på Skattevekrets hemsida om bilförmånsberäkning.